Kartor över landhöjning sedan stenåldern

Bilderna är publicerade av Generalstabens Litografiska Anstalt, Stockholm 1949

I början av bronsåldern låg stränderna drygt 20 meter över nuvarande havsytan. Hela Älvsala bestod av två små öar. Nedan är kartan från bronsåldern men med Älvsalas vägnät svagt inritat.

Bronålderskartan med Älvsalas vägnät svagt inritat. Hur nära vattenlinjen skulle du ha bott?