Järnvägen till Värmdö blev en tummetott

1902 drev fyra “starka män” (en lantbrukare, en ryttmästare, en docent och en kapten) ett projekt för att bygga en järnväg från Stockholm österut till Värmdölandet. Järnvägen skulle enligt planen från 1902 ha en sträckning från Saltsjöbanans station vid Henriksdal, över Skurusundet, förbi Gustavsberg och Hemmesta, ända ut till Bullandö. Dessutom en gren norrut från Hemmesta till Norrnäs.

Koncession för järnvägen beviljades 1906 och då bildades Värmdö järnvägsaktiebolag. Men det visade sig att budgeten som gjorts inte höll och man behövde mer kapital. I april 1909 upplöstes bolaget då man inte lyckats få in mer pengar. Baktanken med detta projekt var att herrarna ville sälja tomter längs järnvägssträckningen och annonserna innehöll givetvis omnämning “den stundande järnvägen”. De lyckades sälja tomter, men järnvägen blev en tummetott.

I en artikel i DN från 2105 kan du läsa mer om projektet.

Här finns mer att läsa om projektet.

ja%cc%88rnva%cc%88g_ro%cc%88d