Fabriken

Fastigheten väster om Älvsalavägen (det vi kallar ladan) såldes till Alf Landvik 1968 av Fru Ebba Lind. Då ingick alla Västra Älvsala Gårds eknomibyggnader och arrendatorbostaden.

Alf styckar upp fastigheten i 5 delar 1969 men behåller samtliga.

Företaget Fagerdala Industri AB bildas och en fabrik startas i ladan och den ombyggda ladugården. Man bygger även ihop de båda byggnaderna för att få ännu mera utrymme för verksamheten.

I fabriken skar man till skumgummi från stora balar till madrasser och båtdynor. Lagret fanns i lagårdsdelen med lastkaj mot vägen. Men lager fanns även i Tunaladan som stod farligt nära vägen mitt emot stallet på Fagerdalavägen och revs 2015. Det fanns även en större fabrik i Älvsby industriområde.

I ladan fanns kontor i två plan, syavdelningen inrymdes även den på övervåningen. Sedan skickades de färdiga varorna till butikerna Landviks på Hornsgatan och i Skottegallerian på Hammarby Fabriksväg  samt i Uppsala, för försäljning.

  • 1980 tog sonen Dag Landvik över verksamheten och fastigheterna.
  • 1991 startades Tempur upp som en avdelning under Fagerdala Industri. Tillverkningen skedde i Danmark men det svenska lagret var i Älvsala för att senare flytta till Älvsby.
  • 1994 las tillverkningen ner i Älvsala och
  • 1998 flyttade kontoret till Glashuset i Gustavsbergs Hamn. Butikerna på Hornsgatan och Uppsala såldes till Kungssängen.
  • 2009 såldes fastigheten i Älvsala.

Nu är det flyktingförläggning för ensamkommande barn sedan 2014.

Förteckning över de olika byggnaderna under Fabrikens tid: 1a. Kontor samt syavdelning (fd lada för tröskverk och hö), 1b. Lager med lastkaj (fd lagård), 2. Förvaltarbostad; här bodde Alf Landvik (fd arrendatorbostad), 3. Huvudkontor; här inreddes även en bastu (fd sädesmagasin), 4. Denna byggnad användes ej (fd förråd och vedbod), 5. Bostad för produktionschef Börje Persson (fd personalbostad), 6. Bostad för produktionledare Hugo Molander (fd visthusbodens övervåning), 7. Denna byggnad användes ej (fd brygghus och mangelbod), 8. Pumphus, försörjde hela Västra Älvsala gård.

Kuriosa
Varje pingsthelg var det utförsäljning av allehanda husgeråd som fabriken köpt upp. Det var en riktig folkfest! Man åkte ända från Stockholms förorter och bilarna parkerades där man fick plats; hela fotbollsplanen var full och även Ormbunksvägen som är lång, användes. De pågick fram till mitten av 1990-talet.

Efter 1998 fick Älvsala Nya Tomtägareförening låna fabriken av Fagerdala Industri  för att ha styrelsemöten där; företaget tyckte bara att det var bra att någon tittade till huset.

Källor:
Dag Landvik samt Mona Larsson, anställd sedan 1989 på Fagerdala Industrier