Namnet Älvsala

NamnetÄlvsala2
NamnetÄlvsala

Wlffzale/Ulfsala eller Älvsala omnämns så tidigt som 1538 skriftligen och ingick i Värmdö skeppslag som sedan gammalt var uppdelat i fjärdingar. Namnet Wlffzale/Ulfsala tyder på en mycket hög ålder och det skrevs därefter:

  • 1538 Wlffzale/Ulfsala
  • 1545 Wllesall
  • 1567 Ölffuesall,
  • 1581 Elffuesall,
  • 1594 Ölffsala,
  • 1597 Öluesala och
  • i 1686 års jordebok Öhlsalla

Hur tolkas ett ortsnamn och vad kan det betyda?

Vad namnet Älvsala betyder och hur det ska tolkas är inte helt klart. Det troligaste är att Älv kommer ifrån “ulv” med tanke på den ursprungliga stavningen.

Här kan du läsa mer om hur namnet Älvsala kan tolkas och vad det kan betyda.

Mest sannolika tolknig
Stavningen Wllfzale (med w för u) alltså Ullfzale från 1538 visar att förleden är ulv eller varg. Efterleden kommer av ett gammalt ord hale för svans. Alltså ulvshalen, det vill säga vargsvansen som under århundradenas lopp förvanskats till Älvsala. Namnet kommer sig av Älvsalavikens form som liknar en vargsvans. Tittar man på kartan från 1550 så ser man det tydligt då viken böjde av längre in än den gör idag efter landhöjningen. (Skärgårdsnamn från Gräsö till södra Södertörn.)

Karta1550namn
Karta med bebyggelsens utrbredning omkring år 1550. Landgränsen är lika med 5-meterskurvan.

Ulf
Mansnamnet Ulf är ett fornnordiskt namn med betydelsen varg, jfr ulv. Äldsta belägg i Sverige är runinskrift på 1000-talet, ex. på stenen i Källby hallar, Västergötland. Ulf och Ragnar, de båda reste denna sten efter Fare, sin fader … kristen man. Han hade god tro på Gud.

Traditionellt uttalades namnet Ulv, men efter stavningsreformen 1906 (då v-ljudet kom att konsekvent stavas med v, utom i egennamn) har läsuttalet med f efterhand blivit helt gällande.

-sala
-sala kommer av ordet ‘sal’, vars ursprungliga betydelse var ‘byggnad med ett rum’. Ordet sal hade fått en dubbel betydelse i fornspråket, så att det kunde betyda både ’tillfällig bostad, härbärge, bod’ och så vidare och ‘festsal, hallbyggnad’. I den sistnämnda betydelsen kan sal ha syftat på prestigebyggnader som kan knytas till centralorter. Dessa ortnamns tillkomsttid är dels förhistorisk dels medeltida.

Exempel
• Odensala i Östersund i Jämtland
• Odensala i Uppland
• Samsala
• Uppsala
• Vaksala

 

Källa
Åke Axell: Skärgårdsnamn från Gräsö till södra Södertörn
Mats Burell: Värmdö skeppslag vid 1500-talets mitt
Frans de Brun: Strödda bidrag till Värmdö skeppslags äldre historia
Axel Quist: En bok om Värmdö skeppslag
Wikipedia, Ortnamn i Sverige