Genomförande av skogsvård

Vintern har kommit med minusgrader och snö. Det innebär att den skogsvård som planerats för området, och som varit uppskjuten p.g.a regn, plusgrader och därmed dåliga markförhållanden, nu kommer kunna utföras med start redan på måndag 1 februari.

De områden som är berörda är föreningsmarken längs Bullandövägen från Spireavägen och fram till korsningen med Ormbunksvägen på bägge sidor. Hela området mellan Spireavägen och Ormbunksv./Älvsalavägen (nr 11), berörs.

Även skogsområdet på nedre delen av Ormbunksvägen norr om Bullandövägen, berörs från nr 9 till nr 11, d.v.s, området innan de nya flyttade brevlådestället och kraftledningsgatan på bägge sidor. Närmast berörda fastighetsägare kommer meddelas i separat utskick.

Arbetet genomförs av kontrakterad entreprenör och beräknas i huvudsak ske under vecka 5. Arbetet sker i enlighet med föreningens skogsvårdplan.

Vid frågor och funderingar kontakta styrelsen på kontaktmail, kontakt@alvsala.se

Hälsningar Styrelsen,