Kom med synpunkter på förslaget om hamnens framtid

För några dagar sedan skickade vi ut ett förslag för hamnens framtida organisation som vi vill att medlemmarna tar ställning till. Kom med dina synpunkter senast 15 mars. Hör av dig till oss om du inte fått vårt mejl.

Under våren 2016 uppdrog styrelsen för ÄNT åt hamnkapten att bilda en arbetsgrupp för utredning av hamnens framtida organisation. Uppdraget fastställdes på föreningens ordinarie stämma i april 2016. Syftet med hamngruppens arbete har varit att:

  • Etablera ett önskat läge gällande bland annat hamnens ekonomi, miljö och säkerhet
  • Utifrån nuläget utveckla 2-3 alternativa organisationsmodeller för vidare analys
  • Utreda måluppfyllnad och konsekvenser som följer av respektive alternativ organisationsmodell
  • Föreslå till medlemmarna den organisationsmodell som på bästa sätt möter önskat läge

Arbetsgruppen har bestått av frivilliga medlemmar, som har deltagit i arbetet i olika utsträckning över tid.

Vid ordinarie föreningsstämma i april 2017 presenterades en statusrapport för hamngruppens arbete och vid ordinarie föreningsstämma i april 2018 ska ett slutligt förslag till organisationsmodell för hamnen läggas fram för medlemmarna i ÄNT för beslut.

För några dagar sedan skickade vi ut resultatet av hamngruppens arbete och styrelsens förslag till beslut och nästa steg. Styrelsen önskar nu få medlemmarnas synpunkter på förslaget. Skicka dina synpunkter via e-post till kontakt@alvsala.se senast den 15 mars 2018. Styrelsen i ÄNT kommer att sammanställa och överväga medlemmarnas synpunkter på förslaget innan ett slutligt förslag läggs fram för beslut vid föreningsstämman. Styrelsen vill dock redan nu understryka att den inte ser nuvarande organisationsmodell som ett alternativ framöver.

Om du inte fått mejlet: Titta först i din skräppost, om mejlet har fastnat i skräpfiltret. Mejla oss annars på kontakt@alvsala.se, så skickar vi mejlet igen.

Vi ser fram emot era synpunkter.