Förhöjd fluoridhalt – lägesrapport

Henry Olsson har nu åtgärdat vad han tror är orsaken till förhöjt värde på Renmossevägen och kommer att ta nytt prov så fort han får hem provkärl från ALcontrol.

Det är ingen hälsofara för friska vuxna att dricka vattnet, men för barn under sju år kan det vara lämpligt att undvika vattnet med förhöjd fluoridhalt. De förhöjda halterna har uppmätts på Renmossevägen, dit även Ormbunksvägen och Nejlikevägen är anslutna.

På vattenhuset vid Liljevägen finns en tappkran där man kan hämta tjänligt dricksvatten.

Det kan tilläggas att kokning av vattnet inte påverkar fluoridhalten.