Förhöjd fluoridhalt i vattnet – är dina kopplingar korrekta?

Provsvar på sommarvattnet indikerar att någon pumpar in eget vatten med för hög fluoridhalt till sommarvattenledningen. Det betyder att någon/några fastighetsägare – sannolikt av misstag – kopplat ihop vattenledningen från egen brunn med vattenledningen för vårt gemensamma sommarvatten.

ALcontrol har klassat vattnet på Renmossevägen som otjänligt på grund av för hög fluoridhalt hos användare. Det innebär tyvärr att vi måste stänga av vattnet på berörd delsträcka medan felsökning pågår.

Liknande problem finns på Spireavägen, där vi fortsätter med felsökning inom kort.

Ni som både använder vatten från egen brunn och från vårt gemensamma sommarvatten måste säkerställa att vattenledningarna från de två systemen inte är ihopkopplade! Hör av er till Henry Olsson som är vattensansvarig om ni är osäkra på om era ledningar är korrekt kopplade, tfn 073-076 81 56.

Att under en begränsad tid få i sig något förhöjda halter av fluorid är oftast ingen fara, men små barn är känsligare än vuxna. Läs mer om fluorid i dricksvatten på webbplatsen för Svenskt vatten:
www.svensktvatten.se/vattentjanster/dricksvatten/riskanalys-och-provtagning/kemiska-amnen-i-vatten/fluorid/

Hör av er till styrelsen på kontakt@alvsala.se om ni har frågor eller ring Henry Olsson på tfn 073-076 81 56 vid brådskande frågor/ärenden.