Föreningsstämmor 2021

Dags för årsstämma i Älvsala Nya Tomtägareförening och Älvsala Vägförening

På grund av pandemiläget har styrelsen beslutat att stämmorna genomförs endast genom poströstning, d.v.s. utan att medlemmarna närvarar vid mötet.

Styrelsen, mötesordföranden, mötessekreteraren, två justerare, valberedningen, samt de som ska väljas som nya ledamöter kommer med hänsyn till nuvarande restriktioner att närvara endast digitalt.
Stämmornas genomförande:
• Medlemmarna uppmanas att poströsta.
• Den inledande informationspunkten utgår, och ersätts med information via e-post och på denna hemsida.
• Eventuella frågor på möteshandlingarna ber vi att få via e-post till kontakt@alvsala.se senast 15 april, så kan vi svara i förväg. Frågor av allmänt intresse delger vi medlemmarna via e-post senast den 19 april.
• Medlemmarna uppmanas att läsa igenom möteshandlingarna noggrant innan röstning


Styrelsen inser att en stämma som genomförs på detta sätt har sina begränsningar men faktum är att det har varit ett högre antal röstande vid de båda stämmor som hittills genomförts via poströstning än det brukar vara på de fysiska stämmorna. Det finns också några ärenden som behöver avgöras före sommaren.

Vi ser naturligtvis ett stort behov av dialog med medlemmarna och hoppas verkligen att kunna genomföra ett sommarmöte, så snart pandemiläget tillåter.

Håll utkik på denna sida efter mer information under tiden fram till stämman.

Stämmohandligarna finner ni här:

https://alvsala.se/wp-content/uploads/2021/03/Moteshandlingar-ANT-stamma-2021-04-24.pdf

https://alvsala.se/wp-content/uploads/2021/03/Moteshandlingar-AVF-stamma-2021-04-24.pdf

https://alvsala.se/wp-content/uploads/2021/03/AR-2020-ANT.pdf

https://alvsala.se/wp-content/uploads/2021/03/AR-2020-AVF.pdf

Styrelsen önskar alla medlemmar en Glad Påsk !