Föreningsstämmor 2021 – sista dag för röstning!

Styrelsen vill bara påminna om att sista dagen för röstning är fredag den 23 april, och rösterna ska vara styrelsen tillhanda senast kl 18.

Vi uppmanar alla medlemar att verkligen använda sin röst!

Vi har fått en del frågor och kommentarer gällande punkt 15 på dagordningen för Älvsala Nya Tomtägareförening (Ny modell för båtplatsavtal). Båtsektionens svar på dessa frågor finns i det utskick som genomfördes 17 april.

Har ni ytterligare frågor och funderingar så är ni mycket välkomna att kontakta styrelsen via e-post till kontakt@alvsala.se .

Vänligen, Styrelsen!