Extrastämman uppskjuten

Vi i styrelsen har bestämt oss för att skjuta upp den extrastämma som var planerad till den 21 november. Det beror på att vi nyligen har fått kännedom om att den lantmäteriförrättning, som den förra styrelsen initierade, inte är avslutad. Vi behöver fördjupa oss mer i vad den innebär och även vissa andra frågor kring den befintliga gemensamhetsanläggningen, för att kunna lägga fram ett genomtänkt och genomarbetat förslag till nya stadgar för båda föreningarna.

Vi hoppas att ni har överseende med detta och återkommer med mer information i frågan och nytt datum för extrastämma.