Extrastämma 10 september

Söndag den 10 september klockan 10.00 är det extrastämma angående vårt remissvar till Länsstyrelsens förslag till Sticklingsbergs naturreservat. Alla medlemmar har fått kallelse och styrelsens slutgiltiga förslag till remissvar utsänt per e-post (de som inte har e-post har fått i ordinarie post). Om du saknar kallelsen ber vi dig kontakta oss på kontakt@alvsala.se, så ser vi till att du får underlagen.

Om du inte själv kan närvara på stämman, går det bra att skicka någon med fullmakt i ditt ställe.

Ladda ner blankett för fullmakt »

Läs Länsstyrelsens förslag till naturreservatet och mer information om frågan »