Vattenavstängning 26 oktober

Då vi inte kan riskera frostskador, stänger vi av sommarvattnet nu på fredag den 26 oktober. Vattenansvariga önskar att vattenslangarna vid tomtgränsen kopplas bort. Olivvägen OIivvägen mellan Spireavägen och Älvsalavägen stängs av för motortrafik. Styrelsen anser att vägens skick är så dåligt att vägen tillfälligt stängs av för all biltrafik tills förbättringsåtgärder kan utföras. Mvh, […] Läs mer

Vattenavstängning 16 oktober – koppla bort slangen vid tomtgränsen

Då vi inte kan riskera frostskador, stänger vi av sommarvattnet den 16 oktober. I år kommer vi att göra en omfattande läckagekontroll efter avstängningen. Det innebär att alla måste koppla bort slangen till kranen vid tomtgränsen. Slangen ska vara bortkopplad senast den 16 oktober klockan 10.00. De kranar som inte är bortkopplade kommer vi att […] Läs mer

Svagt vattentryck efter för stort uttag – snåla på vattnet!

Efter alltför stora uttag av sommarvatten, har vi tvingats koppla om ledningar, vilket innebär att vattentrycket kan vara svagare än vanligt. I natt saknade en del hushåll vatten helt. Det är nödvändigt att alla snålar på vattnet för att inte riskera saltvatteninträngning. Vi vill återigen påminna om att alla måste hjälpas åt att snåla med […] Läs mer

Nytt försök med på sommarvattnet på lördag

Vi gör ett nytt försök med påslagning av sommarvattnet nu på lördag 22 april. Enligt väderprognoserna ser köldgraderna ut att vara över då. Vi ber er därför åter säkerställa att inga kranar står öppna och sprutar ut vatten i onödan och kan orsaka vattenskador. Observera att det kan ta flera timmar att sätta igång vattnet, […] Läs mer

Sommarvattnet avstängt

Då kylan kom tillbaka och prognosen visar att det fortsatt kommer att vara minusgrader, har vi valt att stänga av det nyss påslagna sommarvattnet igen. Vi beräknar att risken är för stor för frostskador. Håll utkik här på webbplatsen och på Facebook för information om när vattnet kommer tillbaka.

13 april preliminärt datum för igångsättning av sommarvatten

Preliminärt datum för påslagning av sommarvattnet blir den 13 april (Skärtorsdag). Datumet är preliminärt eftersom vi inte kan sätta på sommarvattnet om det skulle finnas risk för frost. Då riskerar vi frostskador med höga reparationskostnader som följd. Vi dras redan nu med stora kostnader för att hålla vårt vattensystem fungerande tills kommunalt vatten och avlopp […] Läs mer

Sommarvattnet stängs av 15 oktober

På grund av frysrisk kommer sommarvattnet att stängas av för säsongen lördag den 15 oktober. Nu är preliminärt datum för vattenavstängning satt till lördag den 15 oktober. Då vill vi att ni kopplar bort slangen från tappkranen och röjer så att kranen blir synlig från vägen. Om kylan slår till ordentligt kan vattnet behöva stängas […] Läs mer

Stor vattenbrist – avstängning nattetid

Nu måste alla vara extra sparsamma med sommarvattnet! Tills vidare kommer vi att hålla sommarvattnet avstängt på Renmossevägen, Nejlikevägen och Ormbunksvägen mellan klockan 23.00 och 05.00 på grund av alltför hög förbrukning. Den nuvarande höga förbrukningen medför risk för vattenbrist och även ökad risk för saltvatteninträngning. Vid vattenbrist i ett av våra fyra vattenverk är […] Läs mer

Vattenbrist råder – var sparsam med sommarvattnet!

På söndag morgon var vattentankarna i Renmossevägens pumphus tomma. Senare på kvällen var tankarna åter fyllda och driften var normal. Det här kan bero på antingen ett tillfälligt stort uttag eller att grundvattenståndet är för lågt. Därför är det viktigt att vi alla hjälps åt att vara extra sparsamma med sommarvattnet.