Sommarmöte lördag 7 juli kl 12 på fotbollsplanen

Välkomna på sommarmöte på fotbollsplanen nu på lördag den 7/7 kl 12. Värmdö kommun kommer att delta på vårt sommarmöte den 7 juli för att informera om arbetet med ny detaljplan och kommunalt vatten och avlopp. Vårt sommarmötebörjar kl 12. Information om planarbetet och tidplanen på kommunens hemsida: http://www.varmdo.se/bullando .  

Städdagen inställd – Styrelsen avgår!

Städdagen som var planerad till den 5 maj kommer att ställas in. Anledningen är att styrelsen avgick på stämman den 28 april, som följd av att förslaget om båtklubb återremitterades. Läs mer om detta under rubriken Föreningsstämman. Föreningsstämman – styrelsen avgick –  interrimsstyrelse utsedd – extrastämma inom kort På föreningsstämman den 28 april valde de […] Läs mer

28 februari sista dag för motioner till årsstämman

Vi vill påminna om att du som medlem i Älvsala Nya Tomtägareförening och Älvsala Vägförening har möjlighet att inkomma med motioner till årsstämman senast den 28 februari. En motion ska innehålla ett förslag till beslut, det vill säga något som stämman kan fatta beslut om. Styrelsen går igenom alla inkomna motioner inför årsstämman. När kallelsen […] Läs mer

Extrastämma 10 september

Söndag den 10 september klockan 10.00 är det extrastämma angående vårt remissvar till Länsstyrelsens förslag till Sticklingsbergs naturreservat. Alla medlemmar har fått kallelse och styrelsens slutgiltiga förslag till remissvar utsänt per e-post (de som inte har e-post har fått i ordinarie post). Om du saknar kallelsen ber vi dig kontakta oss på kontakt@alvsala.se, så ser […] Läs mer

Protokollen från årsstämmorna 2017

Efter en del strul med posten är nu protokollen från årsstämmorna färdigjusterade och publicerade här på webbplatsen. Protokoll årsstämma Älvsala Nya Tomtägareförening 2017 » Protokoll årsstämma Älvsala Vägförening 2017 »

Kallelser och underlag till årsstämmorna

Här kan du ladda ner kallelser och underlag till årsstämmorna för de båda föreningarna (Älvsala Nya Tomtägareförening och Älvsala Vägförening) den 22 april i Värmdö bygdegård. Om du är förhindrad att delta på årsstämmorna kan du skicka en ersättare med hjälp av en fullmakt. Du kan ladda ner fullmaktsblankett nedan som du skriver ut, fyller […] Läs mer

Viktiga datum våren och sommaren 2017

Årsstämma 22 april kl. 14.00 i Värmdö bygdegård Sjösättning 29–30 april (för båtar på vinterupplaget) Städdag 6 maj Midsommarfirande 24 juni Sommarmöte 1 juli Mer information om de olika evenemangen kommer separat.

Kallelse till extrastämma för ÄNT och ÄVF

På länkarna nedan hittar ni kallelse och underlag till extrastämmorna för Älvsala Nya Tomtägareförening (ÄNT) och Älvsala Vägförening (ÄVF). Extrastämmorna äger rum torsdag den 25 juni klockan 18.00 i Värmdö Bygdegård, Skärgårdsvägen 291. Avprickning sker från klockan 17.45, medtag legitimation och/eller fullmakt. Kallelsen har gått ut till medlemmarna på mejl med länk hit för nedladdning […] Läs mer