Nu har planarbetet påbörjats inför VA-utbyggningen

Värmdö kommuns plan- och exploateringsavdelning har nu påbörjat arbetet med de nya detaljplanerna inför dragningen av kommunalt vatten och avlopp. De kommer därför att röra sig en del i vårt område några veckor framöver. De börjar under vecka 11 och kommer även att gå in på några av våra tomter där de behöver titta närmare. […] Läs mer

Svagt vattentryck efter för stort uttag – snåla på vattnet!

Efter alltför stora uttag av sommarvatten, har vi tvingats koppla om ledningar, vilket innebär att vattentrycket kan vara svagare än vanligt. I natt saknade en del hushåll vatten helt. Det är nödvändigt att alla snålar på vattnet för att inte riskera saltvatteninträngning. Vi vill återigen påminna om att alla måste hjälpas åt att snåla med […] Läs mer

Miljöregler för hamnen – förbjudna båtbottenfärger fasas ut

Värmdö kommun har gjort en miljöinspektion av vår hamn och ansåg då att vi behöver vidta en del åtgärder för att förebygga risker för människors hälsa och vår miljö. Det handlar främst om att vi måste ta fram en handlingsplan för utfasning av TBT (tributyltenn) till år 2020 samt inkomma med en handlingsplan för att […] Läs mer

Förhöjd fluoridhalt i vattnet – är dina kopplingar korrekta?

Provsvar på sommarvattnet indikerar att någon pumpar in eget vatten med för hög fluoridhalt till sommarvattenledningen. Det betyder att någon/några fastighetsägare – sannolikt av misstag – kopplat ihop vattenledningen från egen brunn med vattenledningen för vårt gemensamma sommarvatten. ALcontrol har klassat vattnet på Renmossevägen som otjänligt på grund av för hög fluoridhalt hos användare. Det […] Läs mer

Rapport från kommunens informationsmöte om VA-anslutning

Kvällen den 21 april samlades ett sjuttiotal personer i Hemmesta skola för att höra Värmdö kommun informera om den avloppsledning som ska dras i Breviken mellan Östra Älvsala och Strömma. Men kommunen bjöd på mer information än vad som utannonserats: Vi som var där fick också höra om detaljplaneringen och de kommande VA-arbetena i våra […] Läs mer

Kommunen ordnar informationsträff om vatten och avlopp

Den 21 april bjuder samhällsbyggnadsavdelningen på Värmdö kommun in till en informationsträff om arbetet med den planerade sjöförlagda avloppsledningen mellan Östra Älvsala och Strömma. Ledningen är en förutsättning inför den framtida VA-utbyggnaden i Älvsala, Fagerdala, Bullandö och Björkvik. Hela området är ett av de prioriterade förändringsområdena i översiktsplanen 2012–2030.

Ny elledning kring Ormbunksvägen

Vattenfall planerar för en ny elledning i mark och nya nätstationer som berör delar av ÄNT:s område. Därför har ÄNT:s styrelse nu undertecknat ett markupplåtelseavtal  med Vattenfall. En försyn av området genomfördes vecka 49. Projektansvarig och kontaktperson från Vattenfall samt entreprenören deltog i försynen tillsammans med Olle Ljungdahl och Svante Fransson från ÄNT:s styrelse. Ledningen […] Läs mer

Vattenprov för badplatsen klart

Tredje och sista provtagningen av vattnet vid badplatsen är nu klar för säsongen. Badvattnet har vid samtliga provtagningar fått bedömningen “tjänligt”, vilket är den bästa bedömning som ges. Om ni vill fördjupa er finns provrapporten att ladda ner här: Provrapport 15137094.

Mer information om kommunalt VA

Det har kommit mer information gällande frågan kommunalt VA genom att publikationen  Start-PM för
Prioriterat förändringsområde 19 Bullandö, Fagerdala, Älvsala och Björkvik släppts. Dokumentet (pdf) kan laddas ner genom att klicka här eller så går det att hämta det friån insynsverige.se via denna länk. Styrelsen har verifierat med Värmdö kommun att detta är den sista och officiellt antagna versionen […] Läs mer