Bidra till Älvsalas historieskrivning

I torsdags samlades Historiegruppen i Smedjan för ytterligare ett möte. De gräver nu vidare i Älvsalas historia och samlar in information. Har du något att bidra med? Anekdoter, personporträtt, bilder etc. Kontakta Annika Andersson på Ormbunksvägen 66, 070-292 15 08 eller mejla annikapavarmdo@gmail.com.

Vattenprov för badplatsen klart

Tredje och sista provtagningen av vattnet vid badplatsen är nu klar för säsongen. Badvattnet har vid samtliga provtagningar fått bedömningen “tjänligt”, vilket är den bästa bedömning som ges. Om ni vill fördjupa er finns provrapporten att ladda ner här: Provrapport 15137094.

Är du nyfiken på Älvsalas historia?

Några medlemmar i Älvsala Nya Tomtägareförening har bildat en historiegrupp för att ta reda på mer om Älvsalas historia. Vill du vara med, tveka inte att kontakta Annika Andersson på Ormbunksvägen 66, tel 070-292 15 08 eller mail annikapavarmdo@gmail.com.  

Information från sommarmötet 4 juli

Ett välbesökt sommarmöte hölls den 4 juli på fotbollsplanen. Ordföranden inledde med att hälsa alla välkomna och tacka för det förtroende som medlemmarna har visat den nya styrelsen. Här följer information från mötet.

Kallelse till extrastämma för ÄNT och ÄVF

På länkarna nedan hittar ni kallelse och underlag till extrastämmorna för Älvsala Nya Tomtägareförening (ÄNT) och Älvsala Vägförening (ÄVF). Extrastämmorna äger rum torsdag den 25 juni klockan 18.00 i Värmdö Bygdegård, Skärgårdsvägen 291. Avprickning sker från klockan 17.45, medtag legitimation och/eller fullmakt. Kallelsen har gått ut till medlemmarna på mejl med länk hit för nedladdning […] Läs mer

Inför extrastämman 25 juni

Inom kort (senast den 17 juni i enlighet med föreningens stadgar) skickar vi ut kallelse och underlag till extrastämman som äger rum torsdag den 25 juni klockan 18.00 på Värmdö Bygdegård, Skärgårdsvägen 291. På extrastämman kommer följande punkter som bordlades vid den ordinarie stämman att behandlas: Revisionsberättelse för verksamhetsåret 2014 Resultat- och balansräkning för verksamhetsåret […] Läs mer

Informationsbrev maj 2015

  Till alla medlemmar i Älvsala nya tomtägareförening (ÄNT) och Älvsala vägförening (ÄVF) Sedan den nuvarande styrelsen tillsattes på årsmötet den 25 april har vi i styrelsen hunnit träffas två gånger och då haft mycket nytt att sätta oss in i och avhandla. I det här nyhetsbrevet informerar vi om de viktigaste besluten som fattats […] Läs mer

Ny styrelse på plats – städdagen framskjuten

Hej! Här kommer en första hälsning från den nya styrelsen för Älvsala nya tomtägareförening (ÄNT) som valdes vid årsstämman den 25 april. Vi vill tacka så mycket för förtroendet och ser fram emot att tillsammans med er övriga medlemmar arbeta för ett trivsamt och välordnat Älvsala. Vår ambition är att ni medlemmar ska känna er […] Läs mer

Kallelse föreningsstämma 2015

Mail innehållande information om kommande årsmöte har skickats till samtliga 187 stycken vi har mailadress till i föreningen. Ytterligare ca. 60 fastigheter har fått material postalt vilket ska ha landat i resp. brevlåda för några dagar sedan. Mailet i sin helhet går att finna via denna länk. Om du vill bli påmind om eventet via via Facebook så går […] Läs mer

Information angående extrastämma och ladans VA-anläggning mm

1.      VA anläggning ladan; fastighetsägaren ska inkomma med kompletteringar till kommunen per den sista februari 2015. Efter det tar styrelsen ställning till åtgärder med anledning av kommunens beslut. 2.      Då begäran om extrastämma ej uppnått 10 % av fastighetsinnehavet har styrelsen meddelat att man ändock kommer ta upp frågan om återkallelse av stämningsansökan som en […] Läs mer