Information från styrelsen för Älvsala Nya Tomtägareförening och Älvsala Vägförening

Viktiga datum under våren 28/2              Sista dag för att lämna in motioner inför Årsstämman Vecka 16-18   Eldningsveckor 27/4              ÄNT/ÄVF Årstämma (preliminärt datum) 28/4              Sjösättning 5/5                Städdag 6/7                Sommarmöte   Nedfallna träd och grenar efter januaristormen. Efter nyår drabbades stora delar av Sverige av en rejäl storm med strömavbrott och nedfallna träd och grenar som konsekvens. […] Läs mer

Information från styrelsen för Älvsala Nya Tomtägareförening och Älvsala Vägförening

Föreningsrevisor Gunnar Stenström har 2018-12-02 meddelat valberedningen, den auktoriserade revisorn, revisorssuppleanten Annika Andersson samt styrelsen för ÄNT och ÄVF att han med omedelbar verkan avsäger sig sina uppdrag som föreningsrevisor för ÄNT och ÄVF. Valberedningen har stämt av den uppkomna situationen med den auktoriserade revisorn, revisorssuppleanten samt styrelsen och konstaterat att inget hinder föreligger för […] Läs mer

Starka vindar

Det är starka vindar i området just nu. Hamnkapten meddelar att en del presenningar som skyddar båtarna på uppställningsplatsen har blåst bort. Alla med båt på platsen bör kontrollera sin båt.  

Vattenavstängning 26 oktober

Då vi inte kan riskera frostskador, stänger vi av sommarvattnet nu på fredag den 26 oktober. Vattenansvariga önskar att vattenslangarna vid tomtgränsen kopplas bort. Olivvägen OIivvägen mellan Spireavägen och Älvsalavägen stängs av för motortrafik. Styrelsen anser att vägens skick är så dåligt att vägen tillfälligt stängs av för all biltrafik tills förbättringsåtgärder kan utföras. Mvh, […] Läs mer

Kort information från styrelsen

Från och med nu är det viktigt att vi alla hjälps åt att se till att bommen hålls stängd och låst. Det är under denna årstid som stölderna kring båthamnen ökar mest så glöm inte att stänga bommen direkt efter passering. Vi har fått information från boende att det pågått rekognoscering samt varit inbrott i […] Läs mer

Nyhetsbrev från Älvsala Nya Tomtägareförening och Älvsala Vägförening

Styrelsen önskar alla medlemmar en fortsatt god sommar och vill med detta meddelande lämna lite information om vad som händer inom ÄNT och ÄVF   Extrastämman 17 juni Styrelsen vill tacka alla medlemmar för den stora uppslutningen på stämman. 105 fastigheter var närvarande samt 35 fullmakter. Sammanlagd röstlängd uppgick till 140 röster.   På extrastämman […] Läs mer

Sommarmöte lördag 7 juli kl 12 på fotbollsplanen

Välkomna på sommarmöte på fotbollsplanen nu på lördag den 7/7 kl 12. Värmdö kommun kommer att delta på vårt sommarmöte den 7 juli för att informera om arbetet med ny detaljplan och kommunalt vatten och avlopp. Vårt sommarmötebörjar kl 12. Information om planarbetet och tidplanen på kommunens hemsida: http://www.varmdo.se/bullando .  

Sticklingsbergs naturreservat beslutat

Länsstyrelsen beslutade den 27 november 2017 att bilda Sticklingsbergs naturreservat som delvis ligger på Älvsala Nya Tomtägareförenings mark. Naturreservatet blir en utvidgning av Saltarö-Skärmarö naturreservat och eftersom vi som förening är markägare fick vi möjlighet att yttra oss i ärendet före Länsstyrelsens beslut. Styrelsen utformade ett förslag till remissvar som sedan beslutades av medlemmarna vid […] Läs mer