Kom med synpunkter på förslaget om hamnens framtid

För några dagar sedan skickade vi ut ett förslag för hamnens framtida organisation som vi vill att medlemmarna tar ställning till. Kom med dina synpunkter senast 15 mars. Hör av dig till oss om du inte fått vårt mejl. Under våren 2016 uppdrog styrelsen för ÄNT åt hamnkapten att bilda en arbetsgrupp för utredning av […] Läs mer

Anmäl dig till båtupptagning senast den 17 september

Upptagning sker med hyrd kranbil i Älvsala hamn lördag den 30/9 och söndag den 1/10 kl 8:00. Nytt för i år är att båtarna måste tvättas i en hyrd båttvätt som kommer att finnas på plats under upptagningen då vi måste anpassa oss till kommunens nya och hårdare krav för hantering av bottenfärg. Läs mer och […] Läs mer

Miljöregler för hamnen – förbjudna båtbottenfärger fasas ut

Värmdö kommun har gjort en miljöinspektion av vår hamn och ansåg då att vi behöver vidta en del åtgärder för att förebygga risker för människors hälsa och vår miljö. Det handlar främst om att vi måste ta fram en handlingsplan för utfasning av TBT (tributyltenn) till år 2020 samt inkomma med en handlingsplan för att […] Läs mer

Hamnfix varje tisdag!

Säsongen går mot sitt slut och hamnfix ordnas endast på förekommen anledning efter kallelse från hamnkapten. Om du är entusiast och kommer på bra saker att göra, kan du anmäla det till hamnkapten, så annonseras det på hamnens facebooksida och här på hemsidan.   Så här har det stått under sommaren

Informationsbrev maj 2015

  Till alla medlemmar i Älvsala nya tomtägareförening (ÄNT) och Älvsala vägförening (ÄVF) Sedan den nuvarande styrelsen tillsattes på årsmötet den 25 april har vi i styrelsen hunnit träffas två gånger och då haft mycket nytt att sätta oss in i och avhandla. I det här nyhetsbrevet informerar vi om de viktigaste besluten som fattats […] Läs mer

Rensa din båtplats eller låt en annan göra det

Precis som tidigare år så ska samtliga bryggor vara rena från lås, kättingar, tampar och fjädringar innan efter upptagning. Anledningarna till dessa är flera: Inga saker ska sticka upp ur lite nysnö och riskera att någon ramlar i iskallt vatten Inga rostiga kättingar/lås etc. ska missfärga och förstöra våra bryggor (speciellt D-bryggan) Arbete och underhåll […] Läs mer

UPPTAGNING BÅTAR PÅ HAMNPLAN VINTER 2014/2015

Upptagning sker den 4:e samt 5:e oktober. Anmälan ska ske senast den 25:e september, båtägare som är sena kommer troligen att bli nekad plats. Detta pga av att flertalet var sena (eller ändrade sig) ang anmälan förra året vilket gav många många timmars extraarbete av planeringen av hamnplanen och kranbil. Mer information och anmälan sker […] Läs mer

INFORMATION BÅTUPPTAGNING

Information om båtupptagningen 2013 finns att tillgå via “Om Föreningen > Båtsektionen“. Där hittar du både uppställningsritning samt regler, tankar och önskemål kring dagen och den kommande vintern. // 131003, Hamnkapten Tommie Nordholm