BÄTTRE DIALOG MED BJÖRKSALA

Som ett av den nytillträdda styrelsens mål att skapa en tätare, bättre och mer givande dialog med runtliggande föreningar har nu samtalen kommit till Björksala. Vi har i diskussioner med våra föreningsmedlemmar upplevt att det finns ett visst agg mot Björksala och många beskriver situationer om hur vissa av oss blivit bortkörda från området. Oavsett om detta baserar på verkliga händelser eller det genom åren blivit till fabler så är känslorna bara att glömma, nu vänder vi blad.

Vi är hjärtligt välkomna att använda Björksalas badplatser under förutsättning att det INTE förekommer bilar eller andra motordrivna fordon i anslutning till besöket. Självklart tackar vi och respekterar vi detta och tar en välbehövlig promenad eller en kort cykeltur.

En fortsatt diskussion sker kring en ev. tillgång (mot ersättning) av Björksalas tennisplan. Vi har även bjudit in Björksalaborna till våra öppna ytor som bad och fotbollsplan och ser fram emot vidare diskussioner om hur vi kan hjälpa, utveckla och stötta varandra.

// Styreslen 2012-08-26