Sjösättning 2016 – Enkät

  Hur gick sjösättningen?

  Här kan du berätta om vad som gick bra och vad som behöver förbättras

  Namn
  E-post
  Är du nöjd med sjösättningsdagen? 1 Missnöjd2 Tveksam3 Som väntat4 Hyggligt5 Mycket bra
  Berätta gärna med egna ord vad som var bra och vad som kan bli bättre.