Placering av båtar på vinterupplaget

Placering av båtar på hamplan

Årets planering av vinterliggare är klar och listan går att finna via denna länk. Samtliga anmälda bör leta upp sitt namn och se att det finns på plats. Jag har försökt att i möjligaste mån tillgodose allas olika behov och önskemål gällande plats, tid på dagen för upptagning, tid på månaden för upptagning, försäljning osv. osv. och hoppas samtliga känner sig nöjda. Om ditt namn inte finns på listan så kontakta hamnkapten@alvsala.se omgående med ditt namn och telefonnummer så återkopplar jag så fort som möjligt.

Förklaring av dagarna, regler och liknande går att läsa via denna länk.

Ev. ändring kan komma att ske fram till upptagning om nöden kräver så kom gärna tillbaka till denna sida och kika även in vår Facebooksida via https://www.facebook.com/alvsalahamn. På denna kommer all information om hamnen att landa under höst och vinter.

Som ni ser finns det just nu vakanta platser så känner ni någon utomstående som önskar ligga på vår mark så be dessa kontakta mig via ovanstående mailadress snarast alt. via SMS till 076-273 1101. Först till kvarn gäller.

 

 

Information till dig som önskar att din båt ska ligga på föreningens vinterupplag 2015-2016. Upptagningen sker den lördag den 3:e och söndag 4:e oktober 2015.

Hamnkaptenen kommer senast den 1:a oktober att sätta upp en lista med båtplaceringar på vinterupplaget på anslagstavlan vid Gröna Boden. Listan kommer även att finnas på hemsidan.

Båtägare som inte är fastighetsägare och medlemmar i ÄNT betalar följande för vinterplatsens:

  • 0 – 6 meter: 1500 SEK
  • 6 meter eller större: 2750 SEK
  1. Upptagning påbörjas 07.00 och sker med kranbil.
  2. Båtägare ska vara med vid hamnen och hjälpa andra båtägare från att första till att sista båt tas upp.
  3. Kostnaden för upptagningen är ännu inte fastställd.

Anmälan om vinterplats görs på nedan, Det går även att skicka mail till hamnkapten@alvsala.se eller ringa 076-273 1101.