Inför vinterupptagning 2015

Visst är det lite sorgligt att sommaren är slut och att båtarna ska upp på land. För många blev det en sommar med blandat väder, men sensommaren och hösten har varit jättefina. I allt väsentligt har hamnarbetet fungerat fint under sommaren.
Här finns mer information om placering, regler och om vad det kostar.
 

PLACERING
Listan ändras allteftersom det dyker upp önskemål och krav.

Här är senaste versionen av placeringslistan.

Den uppdateras löpande. Ladda om sidan för att se senaste versionen.

 
INFORMATION
Upptagningen sker lördag den 3:e och söndag den 4:e oktober och börjar klockan 07:00 lördag morgon. Kranbilen kommer 08:00. Vi tar först upp från och med rad A (närmast gröna boden) och går vidare mot rad E (närmast sjön). Det betyder att de flesta segelbåtar tas upp på lördagen och motorbåtar tas upp på söndagen. Det kan variera något beroende på önskad placering, båtens vikt med mera. Men i stort sett blir det så.

 
VAD GÄLLER UNDER DAGEN?
Uppläggningsplanen ska vara ren och framkomlig för kranarbetet hela dagen, så ställ inte fram pallningsmateriel för tidigt, utan vänta till det snart är din tur.

Två båtar ska alltid ligga klara för upptagning på utsidan av D-bryggan. Den som kommer för sent riskerar att få en annan plats och en extrakostnad om kranbilen väntar overksam.

Alla hjälper till med upptagningen i första hand och tar hand om sin egen båt i andra hand.

Ingen annan upptagning får ske under dagen än den som görs av föreningens hyrda kranbil. Ingen upptagning med egen kran eller via rampen får ske under upptagningsdagarna.

Allt förtöjningsmaterial ska rensas bort från bryggorna. Det som finns kvar kommer att rensas av föreningen. Kostnaden för rensning av gammalt förtöjninsgods är 500 kronor och debiteras bryggplatsinnehavaren.

 
KOSTNADER
Kostnaden för upptagningen blir 950 kronor per lyft. Nytt för i år är att vi anlitar Bellmans åkeri och har därmed bättre försäkring och bättre kostnadsredovisning. Du som tar upp båten, kommer att få faktura från föreningen. Således är det ingen kontanthantering på hamnplanen utom för varmkorv och dryck (se nedan).

För icke medlemmar gäller även kostnad för vinterplats som finns på hemsidan.

Korv och dryck kommer att finnas till självkostnad, så ta gärna med lite kontanter.

 
MILJÖ
Småbåtshamnar har samhällets ögon på sig. Vi har haft inspektioner, men inga legala krav har ännu ställts på exempelvis tvättanläggningar. Vi vädjar därför till alla båtägare att inte låta giftig bottenfärg gå ut i marken utan att i största möjliga mån ta hand om allt spill vid bottenskrapning. Här är ett par förslag: Du kan segla till Gustavsberg eller Fisksätra där det finns bottentvätt som erbjuds för både segel- och motorbåtar. Du kan även samla upp skrapad bottenfärg i en pressening som är utlagd under båten.

Värna om miljön!