Inför båtupptagningen 2018

Båtupptagning i Älvsala

29-30 september 2018

Samling i hamnen klockan 07:00

Upptagning sker med hyrd kranbil i Älvsala hamn lördag den 29/9 och söndag den 30/9 kl 8:00.

Det är cirka trettio båtar som tas upp, det vill säga ungefär femton per dag. För att få effektivitet i hanteringen behöver vi ta vissa viktiga hänsyn.

Båtarna måste tvättas i en hyrd båttvätt som kommer att finnas på plats under upptagningen då vi måste anpassa oss till kommunens nya och hårdare krav för hantering av bottenfärg. Ingen båttvätt får förekomma på upplagsplatsen.

Samtliga båtar måste ha en presenning placerad under båten då den är upplagd.

Segelbåtar och tyngre motorbåtar till uppläggningen

Båten kommer att tvättas för 800 kr då den hänger i kranen vilket förväntas ta c:a 20 minuter per båt. Kranbilen kostar i år 1980 kronor per timma ink moms. Kostnaden väntas bli ungefär 2500-3000 kronor. Om vi är effektiva i arbetet blir det naturligtvis billigare.

Båtar som läggs upp hemma

I år erbjuds du att ta upp och tvätta båten om du har egen trailer och ska ha båten hemma. Du ska i så fall ställa upp trailern i hamnområdet enligt anvisning från närvarande funktionär. Din trailer ska lämnas under söndagen. Båttvättaren tar upp din båt, tvättar den och lämnar den i hamnområdet där du kan hämta den. Detta utförs till en fast kostnad av 1000 kronor. Detta kommer att ske på söndag 30/9 på eftermiddagen då kranbilen är färdig med upptagningen.

Alla båtägare ställer upp minst en heldag under upptagningen.

  1. Det behövs funktionärer vid planen, kajen och kranbilen. Anmäl dig gärna till hamnkapten.
  2. Ligg hela tiden på förkant. Kom i tid, dra fram vaggan och kör fram båten.
  3. Kontrollera gärna dagen innan att motorn fungerar.
  4. Håll rent. Ta bort allt material omdelbart.
  5. Nykterhet gäller för allt arbete i hamnen under dagen.

Båtägare som inte är fastighetsägare och medlemmar i ÄNT betalar följande för vinterplatsen:

  • 0 – 6 meter: 1 500 SEK
  • 6 meter eller större: 2 750 SEK

VAD GÄLLER UNDER DAGEN?

Ingen annan upptagning får ske under dagen än den som görs av föreningens hyrda kranbil eller båttvättarens trailer. Ingen upptagning med egen kran eller via rampen får ske under upptagningsdagarna. Korv och dryck kommer att som vanligt finnas.

Hämta placeringskartan som PDF här.