Hamn, akriv

 


ILÄGGNING BÅTAR 2014

Båtar vilka är vinterliggare på uppläggningsplanen har iläggning den 27:e april. Start 07:00. Mer information skickas till samtliga vinterliggare via e-post samt på denna sida i god tid innan iläggningen.


 

 2013

13103 – PLANRITNING OCH REGLER FÖR UPPTAGNINGEN

Upptagningen kommer att starta lördagen den 5:e oktober kl. 07:00. Vi kommer att börja med segelbåtar och vidare ta upp motorbåtar. Det är mycket viktigt att samtliga som ska ta upp sina båtar läser igenom de regler vi satt upp för dagen och vintern då alla som lägger upp på ÄNTs mark i år godkänner dessa iom att båten placeras på vår gemensamma mark (länk nedan). Båtägare förbereder även sina vaggor, bockar, stöttor innan upptagningen börjar. Detta kan ske under fredagen den 4:e eller innan kl. 07:00 lördagen den 5:e. Hoppas att vi får en underbar upptagning och jag ska göra allt som står i min makt för att kunna erbjuda ett bra väder.

Regler för upptagning (PDF)
Planritning uppställningsyta (PDF)

Om du har några frågor, funderingar eller liknande så ring mig på 0733-508868 eller skicka ett mail på hamnkapten@alvsala.se

// Tommie, hamnkapten

 

130907 – INFORMATION OM UPPTAGNING MED KRANBIL 2013
Denna information är till för personer som med sin båt önskar ligga på Älvsala Nya Tomtägareförenings mark under vintern 2013/2014. Anmälan stänger den 25:e september.

Båtsektionen kommer senast den 1:a oktober att sätta upp en lista var båts placering i hamnen tillsammans med instruktioner om saker att tänka på inför årets upptagning. En förändring är vi kommer ha ett definierat körschema per båt och att samtliga segelbåtar tas upp först och motorbåtar därefter. Informationen kommer även finnas på www.alvsala.se

Fastighetsägare i området ligger även denna säsong kostnadsfritt på marken, för övriga gäller följande kostnader enligt nedan. Summan betalas på plats vi upptagning kontant eller med kort (vi använder oss av iZettle):

mindre båt 0 < 7 m = 1500 kr
större båt 7 > x m = 2000 kr

Upptagning sker med kranbil den 5:e oktober from 07:00. Vissa båtar sist på listan kan komma att tas upp den 6:e på morgonen, dessa ägare kommer då att bli notifierade om detta.

Kostnad 850 kr vilket inkluderar upptagning, kaffe, kakor, dricka och varmkorv (OBS! erläggs kontant).

Anmälan sker genom följande länk, http://bit.ly/batupptagning2013

—————————————-
130609 – LÅS PÅ BOM VID BÅTRAMP

Den 23:e juni kommer bommen på båtrampen att få ett lås på sig. Anledningen är att rampen i åratal används av obehöriga och högst troligen även tjuvar från närområdet.

För de som vill använda rampen efter den 23:e juni så går det att betala en avgift per öppningstillfälle eller kvittera ut en nyckel. Öppning kommer att kunna ske för såväl boende i området (rabatterad avgift) som utomstående.

Mer information om hur det kommer att fungera, kostnad och kontaktuppgifter går att finna i detta dokument (PDF). Dokumentet är även uppsatt på anslagstavla i hamnen samt vår stora dito i området.

Beställning av nyckel görs genom uppsatt formulär som nås genom följande adress http://bit.ly/batramp

Vid frågor i detta specifika ärende vänligen kontakta hamnkapten@alvsala.se i stället för batsektionen@alvsala.sesom övriga frågor går till.
– – – – – – – – – – – – – –
KONTAKT

Vid allmänna frågor om hamnen vänligen kontakta batsektionen@alvsala.se. Vid personspecifika frågor eller problem kontakta hamnkapten@alvsala.se. Vid krissituation eller liknande kontakta hamnkapten Tommie Nordholm via 0733-508868.
– – – – – – – – – – – – – –

VAD HAMNEN  PRIORITERAR JUST NU:

– Få till inspektion av nyrenoverad mastkran av behörig testare
– Sätt lås på bom samt hantering
– Se över hur hamnen ska kommunicera med båtägare framöver (ev. enkät om detta på gång). Egen hemsida, utvecklad alvsala.se eller egen Facebook-sida.
– Utarbeta förslag på frivillig hamnvakt för båtägare under 2013 (utvärdering för ev. tvingande 2014)
– Information till båtplatsägare om de problem hamnen står inför samt ge förslag på lösningar
– Inköp båtmotor till bojflotte
– Samla ihop information kring bojar, regler, önskemål etc. för utskick till samtliga båtplatsägare
– Kalkyl / översyn gemenskapsbod för båtplatsägare (ink ansökan strandskydd + bygglov)
AVKLARADE ARBETSUPPGIFTER 2013:

– Bistå och plandering arbete med mastkran (tack alla segelbåtsägare för arbetskraften!). Bokning av inspektion sker 10 juni. Löpande information sker via hemsidan.
– Inköp okopierbart lås till bom båtramp, uppkopiering nycklar, information hemsida + tavlor samt praktiskt upplägg för hantering av nyckelfrågan under 2013
– Uppslitning av gammalt bryggrör (stål) under vattenytan vid A-bryggans utsida (fara för kroppsskada! Mångårigt problem)
– Påbörjad ombyggnation av landgång C2-brygga (planerat utförande början av juli)
– Diskussion strandskyddsansvarig Värmdö kommun samt bygglovshandläggare
– Diskussion Sjöpolisen samt försäkringsbolag om hamnens varande och framtid
– Anvisning av plats för bryggflotte samt hantering av densamme
– Diskussion miljöansvarig Värmdö komun på plats gällande nya tvingade regler för spolplatta 2014
– Hantering av tidigare styrelsebeslut om flytt av husbåt
– Inventering hamn
– Genomgång nuläge med bryggansvariga + ny hamnkapten (löpande möten)

– – – – – – – – – – – – – –

ARKIV

NY HAMNKAPTEN
Vid årsmötet valdes en ny hamnkapten, Tommie Nordholm. Tommie har tidgare vart verksam som vice ordförande i ÄNT. Tommie låter hälsa att han, tillsammans med bryggansvariga, har stora planer för att få hamnen att bli ett än mer trivsamt område. Mer information om det kommer vidare under säsongen.

BÅTILÄGGNING
Båtiläggning kommer att ske den 4 maj, kl 07.00

Plan för när resp. båtägare ska vara på plats, priser och annat viktigt går att hitta via följande informationsblad(pdf).

 

GENOMGÅNG AV INTRESSE NY BRYGGA
Under perioden 19 januari till 10 februari 2013 genomför styrelsen en intressegenomgång för att se ifall de i föreningen som idag inte har en egen bryggplats är intresserade av att ha en. Enkäten kommer att ligga till grund för framtida förslag och eventuellt arbete att skapa ytterligare en bryggsektion.

Länk till enkät: http://bit.ly/VQF11D (OBS! STÄNGD ENKÄT!)

BÅTUPPTAGNING SKRE LÖRDAGEN DEN 6/10
Samling sker vid hamnen kl. 07:00. Se uppställningsritning genom att klicka här (PDF)

 

BÅTILÄGGNING LÖRDAGEN 5/5

Lördagen den 5/5 sker båtiläggningen. Iläggningsschema finns tillgängligt här senast en vecka före upptagningen. Kostnad 650 kr, försök att ha jämna pengar.

/Båtsektionen (publicerat 2012-03-21)
MASTKRANEN FÅR EJ ANVÄNDAS

Mastkranen och tillhörande brygga är i mycket dåligt skick. En besiktning utförd sommaren 2011 av ackrediterad besiktningsman underkände kranen på flera punkter och bedömde den som farlig att använda. Styrelsen måste därmed utfärda ett förbud mot att använda kranen innan den är reparerad eller utbytt. Inför nästa båtsäsong skall kranen vara åtgärdad eller nedmonterad. Båtägare som behöver använda mastkran hänvisas till Bullandö Marina.

/Styrelsen (publicerat 2011-09-10)

INVENTERING AV BÅTPLATSER OCH HUR DE NYTTJAS

Under många år har föreningens bryggor haft en låg beläggningsgrad d.v.s. att många båtplatser står outnyttjade samtidigt som vi har en efterfrågan från medlemmar som vill vill köpa eller hyra en båtplats. Vi har idag en kö på ca 25 medlemmar som gärna vill kunna ha en båt förtöjd vid våra bryggor. För att få kunskap om viljan att sälja / hyra ut / byta sin båtplats genomför båtsektionen en inventering där samtliga båtplatsägare ombedes fylla i en blankett med diverse frågor och information om sin båtplats. Resultatet av denna inventering kommer att hjälpa Båtsektionen i deras arbete att rättvist och kontrollerat kunna förmdela båtplatser till de som står i kö för att köpa eller hyra en båtplats. Blanketten är utskickad via e-post och vanlig papperspost till samtliga registrerade ägare till båtplats vid våra bryggor.

/Båtsektionen (publicerat 2010-07-04)

STÖLDER HAR FÖREKOMMIT!

Tänk på att inte förvara värdefulla saker i båten. Lösa bensintankar, GPS:er, portabla ekolod etc. är mycket attraktiva stöldgods. Glöm inte att använda godkända lås & kättingar samt att rapportera alla stölder till polisen i Värmdö kommun.

 

ÄLVSALA BÅTKLUBB – information
Vill du vara medlem i Älvsala Båtklubb ?Läs informationsbladet som du kan ladda ned här.

/Älvsala Båtklubb

Allmän information om båtsektionen:
Allmän information (PDF Dokument)
Ordningsföreskrifter samt information från Båtsektionen:
Ordningsföreskrifter (PDF Dokument)