Badet

Reparationer och viss renovering av bryggor och omklädningsrum pågår f.n. Det mest akuta är nu åtgärdat och badbryggan som hittills varit avstängd är nu öppnad igen. Visst fortsatt arbete kvarstår, bl.a. ska ny badstege monteras på badbryggan och omklädningsrummen städas osv.

Ytterligare förbättringar kommer successivt göras under badsäsongen vilket kommer innebära att någon av bryggorna temporärt kan komma att behöva stängas av under en kortare period i samband med arbete. Då “arbete pågår” och ytterligare arbete kommer att utföras så ber vi er vara uppmärksamma och ta det lite extra försiktigt.

Om ni observerar något som inte verkar OK, så meddela det gärna på föreningsmailen kontakt@alvsala.se. så att vi kan vidta åtgärder.

Vänligen Styrelsen!