AVSTÄNGNING SOMMARVATTEN

Lördagen den 27:e oktober kommer sommarvattnet att stängas av som senast. Vid förändrad väderlek till det kallare, t.ex. frostnätter, kan vattensystemet komma att stängas av tidigare då risken för skador föreligger.

Då nedstängning av våra pumphus samt tömning av samtliga slangar kräver arbete av ett antal personer under många timmar så är datumet fastställt och kommer inte att ändras.

Glöm ej att skruva loss slanganslutningen och öppna kranen efter vattnet stängts av.

Som vanligt kommer det att finnas möjlighet att fylla på vatten i dunkar vid Liljevägens pumphus.

Vid ev. frågor kontakta styrelsen via kontakt@alvsala.se eller jourtelefon 0739-536362.

// Styrelsen 2012-10-18