AVHOPP FRÅN STYRELSEN

Staffan Jernrot har valt att avträda sitt styrelseuppdrag som ordinarie ledamot i Ävsala Nya Tomtägareförening och Älvsala Vägförening med omedelbar verkan.

Styrelsen tackar Staffan för den gångna tiden i styrelsen och önskar honom lycka till i framtiden.

// Michael Ideström, ordförande, 2014-05-26