Extra stämma – Glöm inte att rösta!

Vi vill påminna om att skicka in röster till extra stämmorna i Älvsala Tomtägareförening och Älvsala Vägförening. Din röst måste vara styrelsen tillhanda nu på fredag 19 februari kl 18. Möteshandlingarna skickades ut i onsdags kväll, den 10 februari, och finns också på: https://alvsala.se/wp-content/uploads/2021/02/Moteshandlingar-ANT-extrastamma-2021-02-.pdf Styrelsen!

Motionstid ordinarie föreningsstämmor går ut 28 februari.

Ordinarie föreningsstämmor i Älvsala Nya Tomtägareförening och Älvsala Vägförening hålls lördagen den 24 april. Styrelsen vill uppmärksamma alla medlemmar på att eventuella motioner ska vara styrelsen tillhanda senast den sista februari, som i år är söndagen den 28:e. Vänligen Styrelsen!

Extra föreningsstämmor

Styrelsen och valberedningen har beslutat att lördagen den 20 februari genomföra extra föreningsstämmor i Älvsala Nya Tomtägareförening och Älvsala Vägförening P.g.a. rådande pandemi och gällande myndighetsrestriktioner genomförs stämmorna på samma sätt som ordinarie stämmor 2020 genomfördes, d.v.s. enbart via poströstning. Följande punkter kommer avhandlas: Förslag från styrelsen om stadgeändring avseende införande av rollen vice ordförande […] Läs mer

Genomförande av skogsvård

Vintern har kommit med minusgrader och snö. Det innebär att den skogsvård som planerats för området, och som varit uppskjuten p.g.a regn, plusgrader och därmed dåliga markförhållanden, nu kommer kunna utföras med start redan på måndag 1 februari. De områden som är berörda är föreningsmarken längs Bullandövägen från Spireavägen och fram till korsningen med Ormbunksvägen […] Läs mer

Jul och nyårshälsning och information från Styrelsen!

Styrelsen för ÄNT och ÄVF vill tacka alla medlemmar för året 2020 i Älvsala. Ett på alla sätt märkligt år, helt präglad av pandemin och den situation den skapat. Stora delar av styrelsens och därmed föreningens arbetssätt har fått omprövas och vi har fått hitta nya lösningar för möten, stämmor, kommunikation osv. Även vädret har […] Läs mer

Lyslördagen

Några bilder från lyslördagens 5-årsjubileum 24 oktober. I år hade lyslördagen 5-årsjubileum och blev mysig som vanligt med Jenny och Örjan Backros som kom med sina unika grillar och även tog bilderna. 20-25 grannar droppade ner i olika omgångar och tände marschaller. Våra grannar i Östra Älvsala ställde upp mangrant och tände för första gången […] Läs mer

Städdag 10 oktober 9.30-15

Lördag 10 oktober är det dags för vår corona-anpassade städdag.För att vi ska kunna hålla avstånd och inte bli för stor grupp som samlas på ett ställe, så kommer vi att arbeta i mindre grupper eller individuellt på de vägar där vi bor, och ägna oss åt slyröjning vid egna tomter samt på allmänningarna längs […] Läs mer

Lyslördag Älvsalaviken 24 oktober kl 18.00

Här är en aktivitet som passar bra i coronatider! Hur går en lyslördag till? Alla boende kommer ner till vattnet med marschaller som man tänder längs strandlinjen i skymningen. Även våra grannar i Östra Älvsala är inbjudna att göra det från sin strand. Det blir väldigt vackert! Sen umgås man med sina grannar, kanske med […] Läs mer

Älvsala boulecup

Älvsalas femte boulecup gick av stapeln i mitten på juli, även detta år i strålande solsken och en skön vind som svalkade. Antalet deltagare ökar varje gång och i år kom 20 härliga grannar  och spelade. Vi spelar en rolig variant som kallas “kortleksboule” där alla spelar mot alla genom lottning men ändå i lag.Förra […] Läs mer