Badet

Reparationer och viss renovering av bryggor och omklädningsrum pågår f.n. Det mest akuta är nu åtgärdat och badbryggan som hittills varit avstängd är nu öppnad igen. Visst fortsatt arbete kvarstår, bl.a. ska ny badstege monteras på badbryggan och omklädningsrummen städas osv. Ytterligare förbättringar kommer successivt göras under badsäsongen vilket kommer innebära att någon av bryggorna […] Läs mer

Föreningsstämmor 2021 – sista dag för röstning!

Styrelsen vill bara påminna om att sista dagen för röstning är fredag den 23 april, och rösterna ska vara styrelsen tillhanda senast kl 18. Vi uppmanar alla medlemar att verkligen använda sin röst! Vi har fått en del frågor och kommentarer gällande punkt 15 på dagordningen för Älvsala Nya Tomtägareförening (Ny modell för båtplatsavtal). Båtsektionens […] Läs mer

Sommarvattnet 2021

Lördagen den 17 april kommer sommarvattnet att släppas på, förutsatt att vädret tillåter.Läcksökning kommer att ske på delar av vattennätet från den 12 april, varför vattentryck kan förekomma under tiden12 till 16 april. Vattenansvariga och styrelsen!

Föreningsstämmor 2021

Dags för årsstämma i Älvsala Nya Tomtägareförening och Älvsala Vägförening På grund av pandemiläget har styrelsen beslutat att stämmorna genomförs endast genom poströstning, d.v.s. utan att medlemmarna närvarar vid mötet. Styrelsen, mötesordföranden, mötessekreteraren, två justerare, valberedningen, samt de som ska väljas som nya ledamöter kommer med hänsyn till nuvarande restriktioner att närvara endast digitalt.Stämmornas genomförande:• […] Läs mer

Sommarvattnet 2021

P.g.a. den osäkra väderleken och därmed risken för frost kommer sommarvattnet i år inte att sättas igång till påskhelgen. Normalt kan vi släppa på vattnet under andra hälften av april då väderleken brukat ha stabiliserat sig. Vi meddelar på denna hemsida och på de stora anslagstavlorna ca en vecka innan vattnet planeras slås på. Vattenansvariga […] Läs mer

Extra stämma – Glöm inte att rösta!

Vi vill påminna om att skicka in röster till extra stämmorna i Älvsala Tomtägareförening och Älvsala Vägförening. Din röst måste vara styrelsen tillhanda nu på fredag 19 februari kl 18. Möteshandlingarna skickades ut i onsdags kväll, den 10 februari, och finns också på: https://alvsala.se/wp-content/uploads/2021/02/Moteshandlingar-ANT-extrastamma-2021-02-.pdf Styrelsen!

Motionstid ordinarie föreningsstämmor går ut 28 februari.

Ordinarie föreningsstämmor i Älvsala Nya Tomtägareförening och Älvsala Vägförening hålls lördagen den 24 april. Styrelsen vill uppmärksamma alla medlemmar på att eventuella motioner ska vara styrelsen tillhanda senast den sista februari, som i år är söndagen den 28:e. Vänligen Styrelsen!

Extra föreningsstämmor

Styrelsen och valberedningen har beslutat att lördagen den 20 februari genomföra extra föreningsstämmor i Älvsala Nya Tomtägareförening och Älvsala Vägförening P.g.a. rådande pandemi och gällande myndighetsrestriktioner genomförs stämmorna på samma sätt som ordinarie stämmor 2020 genomfördes, d.v.s. enbart via poströstning. Följande punkter kommer avhandlas: Förslag från styrelsen om stadgeändring avseende införande av rollen vice ordförande […] Läs mer

Genomförande av skogsvård

Vintern har kommit med minusgrader och snö. Det innebär att den skogsvård som planerats för området, och som varit uppskjuten p.g.a regn, plusgrader och därmed dåliga markförhållanden, nu kommer kunna utföras med start redan på måndag 1 februari. De områden som är berörda är föreningsmarken längs Bullandövägen från Spireavägen och fram till korsningen med Ormbunksvägen […] Läs mer

Jul och nyårshälsning och information från Styrelsen!

Styrelsen för ÄNT och ÄVF vill tacka alla medlemmar för året 2020 i Älvsala. Ett på alla sätt märkligt år, helt präglad av pandemin och den situation den skapat. Stora delar av styrelsens och därmed föreningens arbetssätt har fått omprövas och vi har fått hitta nya lösningar för möten, stämmor, kommunikation osv. Även vädret har […] Läs mer