Vattenbrist

På grund av vattenbrist kommer vattenransonering att ske flera gånger per dygn. Som exempel kan nämnas att Liljevägens pumphus inte har något vatten. Vi försöker att maximera avstängningen av vattnet till  max två timmar/tillfälle. Det är svårt att på förhand veta exakt hur ofta vi behöver stänga av vattnet. Hoppas på överseende med detta. Nattetid, alltid avstängt mellan […] Läs mer

Midsommarfirande

Varmt välkomna till midsommarfirande med dans runt midsommarstången! Plats:     Älvsala Nya Tomtägarförening fotbollsplan, Älvsalavägen Datum: Fredag, 21 juni 2019 Tid:        15-17 Underhållning: Levande orkester Ta gärna med eget fika. Det kommer att finnas fiskdamm till barnen! Även i år har vi lotteri, fina priser utlovas, 20:- per lott, (swish eller kontant, ta gärna […] Läs mer

Städdag 5 maj 2019

Söndagen 5 maj är det städdag i Älvsala. Vi samlas på fotbollsplanen kl 9.30, och kommer då att delas in i arbetslag som kommer att ägna sig åt olika aktiviteter så som städning av våra marker efter vinterns stormar slyröjning  underhåll blomplantering  sand till badstrand  bryggor  mm Tag gärna med lämpliga verktyg. Släpvagnar kommer att […] Läs mer

Vattenläcka vid Ormbunksvägen

För kännedom: Det har uppstått en vattenläcka vid Ormbunksvägen. Styrelsen är informerad och läckan håller på att åtgärdas. Berörda fastigheter är med tomtnummer 27-53 och 38-70. Telefonnummer till vattenansvariga073 076 81 56076 188 83 60

Sommarvatten 2019

Om vädret tillåter kommer sommarvattnet att finnas tillgängligt för alla från och med onsdag den 17 april. Vattnet börjar släppas på successivt från och med måndag de 15 april beroende på läcksökning etc. Vid frågor, kontakta någon av de vattenansvariga på tfn nr: 073- 076 81 56 076-188 83 60 Hälsningar från styrelsen

Kallelser till årsstämma i Älvsala Nya Tomtägareförening och Älvsala Vägförening.

Välkommen till årsstämmorna för Älvsala Nya Tomtägareförening och Älvsala Vägförening den 27 april klockan 14.00-17.00 i Hemmestaskolan (OBS inte i bygdegården!). Avprickning från 13.30. Fullständiga möteshandlingar och årsredovisningar kan du ladda ner här: www.alvsala.se under Dokument. En fullmaktsblankett som du kan använda om du inte har möjlighet att närvara på stämmorna, men vill skicka någon annan som […] Läs mer

Val av förtroendevalda

Nu närmar vi oss årsstämman och val av förtroendevalda med stormsteg. Funktionerna revisor och valberedare är fortfarande vakanta, vi hoppas höra av någon intresserad eller gärna få tips från våra medlemmar. Bästa hälsningar/Valberedningen valberedningen@alvsala.se

Motioner till årsstämman senast den 28 februari.

Påminnelse om motioner till föreningarnas årsstämmor. Styrelsen i ÄNT/ÄVF vill påminna om att du som medlem i Älvsala Nya Tomtägareförening och Älvsala Vägförening har möjlighet att inkomma med motioner till årsstämman senast den 28 februari. En motion ska innehålla ett förslag till beslut, det vill säga något som stämman kan fatta beslut om. Styrelsen går […] Läs mer

Information från styrelsen för Älvsala Nya Tomtägareförening och Älvsala Vägförening

Viktiga datum under våren 28/2              Sista dag för att lämna in motioner inför Årsstämman Vecka 16-18   Eldningsveckor 27/4              ÄNT/ÄVF Årstämma (preliminärt datum) 28/4              Sjösättning 5/5                Städdag 6/7                Sommarmöte   Nedfallna träd och grenar efter januaristormen. Efter nyår drabbades stora delar av Sverige av en rejäl storm med strömavbrott och nedfallna träd och grenar som konsekvens. […] Läs mer

Information från styrelsen för Älvsala Nya Tomtägareförening och Älvsala Vägförening

Föreningsrevisor Gunnar Stenström har 2018-12-02 meddelat valberedningen, den auktoriserade revisorn, revisorssuppleanten Annika Andersson samt styrelsen för ÄNT och ÄVF att han med omedelbar verkan avsäger sig sina uppdrag som föreningsrevisor för ÄNT och ÄVF. Valberedningen har stämt av den uppkomna situationen med den auktoriserade revisorn, revisorssuppleanten samt styrelsen och konstaterat att inget hinder föreligger för […] Läs mer