Planerad start av sommarvatten 2015

Planerad igångsättning av sommarvattnet kommet att ske den 18/4. Även om det är varmt mitt på dagen vissa dagar i veckan så sjunker temperaturen allt som oftast nattetid. Precis som tidigare år så kan vi inte på något sätt riskera fryssprängningar och liknande. Det är mycket tidsödande och kan bli väldigt kostsamt om så sker – därav behövs […] Läs mer

Information angående extrastämma och ladans VA-anläggning mm

1.      VA anläggning ladan; fastighetsägaren ska inkomma med kompletteringar till kommunen per den sista februari 2015. Efter det tar styrelsen ställning till åtgärder med anledning av kommunens beslut. 2.      Då begäran om extrastämma ej uppnått 10 % av fastighetsinnehavet har styrelsen meddelat att man ändock kommer ta upp frågan om återkallelse av stämningsansökan som en […] Läs mer

Mer information om kommunalt VA

Det har kommit mer information gällande frågan kommunalt VA genom att publikationen  Start-PM för
Prioriterat förändringsområde 19 Bullandö, Fagerdala, Älvsala och Björkvik släppts. Dokumentet (pdf) kan laddas ner genom att klicka här eller så går det att hämta det friån insynsverige.se via denna länk. Styrelsen har verifierat med Värmdö kommun att detta är den sista och officiellt antagna versionen […] Läs mer

Ved finns att hämta vid Renmossevägen

Efter röjningsarbete på vid stigen mellan Renmossevägen och Ormbunksvägen (slutet av båda) finns ved att hämta. Lättast är att ställa bilen på Renmossevägen. Det är inte jättemängder och flesta bitarna är bärbara men de ger likväl gratis och mysig värme till huset nästa vinter.

Inbrottsvarning!

Vi har under de senaste veckorna fått  in flera rapporter om inbrott i både hus och förråd på Murgrönsvägen, Bullandövägen och Muskotvägen. Vi ber alla i området att vara extra vaksamma på både sin egen fastighet men också grannars. Det här är tyvärr den perioden då många klåfingriga personer dyker upp, människor som inte kan […] Läs mer

Provrapport vatten för vinterbruk

Bifogat går att finna senaste provresultaten av vattnet vid Liljevägens pumpstation. Bedömningen är “tjänligt med anmärkning” vilket gör att vintervattnet kommer att levereras som tänkt. Tappkran finns öppen på husets ena sida. Provrapport 14307329 klar Märkning_Vintervatten

Avstängning av sommarvattnet

Sommarvattnet kommer att stängas måndag den 20 oktober. Vid kall väderlek med frysrisk kan det bli nödvändigt med tidigare avstängning vilket då utannonseras via hemsidan. Under vintermånaderna finns tappställe för dricksvatten liksom tidigare år vid Liljevägens vattenverk.  

Höstens städdag 27:e september

Varmt välkommen till höstens städdag 27 september 2014, kl 10.00 vid fotbollsplanen (avprickning). Kl 14.00 blir det förtäring och avprickning samt utdelning av en presentcheck på Bullandö krog. För Facebook-event och närmre förklaring se https://www.facebook.com/events/695762623835696/

UTFÖRANDE AV VÄGBELÄGGNING I ÄLVSALA

Vägbeläggning på följande vägar kommer att utföras fredag den 19 september 2014: – Krokusvägen – Murgrönsvägen – Liljevägen – Spireavägen – Olivvägen – Muskotvägen Information och frågor besvaras av Henry på tel. 0730 768 156 // Styrelsen 2014-09-16