Information från sommarmötet 4 juli

Ett välbesökt sommarmöte hölls den 4 juli på fotbollsplanen. Ordföranden inledde med att hälsa alla välkomna och tacka för det förtroende som medlemmarna har visat den nya styrelsen. Här följer information från mötet.

Sommarmöte lördag den 5 juli 2015

Sommarmötet äger rum nu på lördag den 4 juli klockan 10.00 på fotbollsplanen. Styrelsen kommer då att informera om det arbete som utförts och som är på gång. Möjlighet att ställa frågor. Varmt välkommen! Vänliga hälsningar från Styrelserna för ÄNT och ÄVF  

Kallelse till extrastämma för ÄNT och ÄVF

På länkarna nedan hittar ni kallelse och underlag till extrastämmorna för Älvsala Nya Tomtägareförening (ÄNT) och Älvsala Vägförening (ÄVF). Extrastämmorna äger rum torsdag den 25 juni klockan 18.00 i Värmdö Bygdegård, Skärgårdsvägen 291. Avprickning sker från klockan 17.45, medtag legitimation och/eller fullmakt. Kallelsen har gått ut till medlemmarna på mejl med länk hit för nedladdning […] Läs mer

Inför extrastämman 25 juni

Inom kort (senast den 17 juni i enlighet med föreningens stadgar) skickar vi ut kallelse och underlag till extrastämman som äger rum torsdag den 25 juni klockan 18.00 på Värmdö Bygdegård, Skärgårdsvägen 291. På extrastämman kommer följande punkter som bordlades vid den ordinarie stämman att behandlas: Revisionsberättelse för verksamhetsåret 2014 Resultat- och balansräkning för verksamhetsåret […] Läs mer

Protokoll från årsstämman klara

Nu är protokollen från årsstämman i Älvsala nya tomtägareförening respektive Älvsala vägförening klara och justerade. Här kan du ladda ner dem. Protokoll årsmöte 2015 Älvsala nya tomtägareförening Protokoll årsmöte 2015 Älvsala vägförening

Informationsbrev maj 2015

  Till alla medlemmar i Älvsala nya tomtägareförening (ÄNT) och Älvsala vägförening (ÄVF) Sedan den nuvarande styrelsen tillsattes på årsmötet den 25 april har vi i styrelsen hunnit träffas två gånger och då haft mycket nytt att sätta oss in i och avhandla. I det här nyhetsbrevet informerar vi om de viktigaste besluten som fattats […] Läs mer

Ny styrelse på plats – städdagen framskjuten

Hej! Här kommer en första hälsning från den nya styrelsen för Älvsala nya tomtägareförening (ÄNT) som valdes vid årsstämman den 25 april. Vi vill tacka så mycket för förtroendet och ser fram emot att tillsammans med er övriga medlemmar arbeta för ett trivsamt och välordnat Älvsala. Vår ambition är att ni medlemmar ska känna er […] Läs mer

Information från Valberedningen 2015

Inför kommande årsmöte tar valberedningen tacksamt emot förslag på tänkbara kandidater till styrelserna i ” Älvsala Nya Tomtägarföring ” och ” Älvsala Nya Vägförening” i fölljande funktioner: – ordförande – kassör – ledamöter – suppleanter – internrevisor och suppleant – valberedning Vidare behövs även förslag på: – hamnkapten – tillsynsmän för vattenverk och pumpar – […] Läs mer

Kallelse föreningsstämma 2015

Mail innehållande information om kommande årsmöte har skickats till samtliga 187 stycken vi har mailadress till i föreningen. Ytterligare ca. 60 fastigheter har fått material postalt vilket ska ha landat i resp. brevlåda för några dagar sedan. Mailet i sin helhet går att finna via denna länk. Om du vill bli påmind om eventet via via Facebook så går […] Läs mer