Arkivet

I skrifterna nedan finner Ni information om Älvsala Nya Tomtägareförening, Älvsala Vägförening samt beskrivning av fritidsområden, grönområden, båtbryggor, badplats m.m. Här finns även blankett för adressändring vid flytt eller försäljning.

Använd denna blankett vid adressändring:

 

Information till nya fastighetsägare:

 

Information om Älvsala Nya Tomtägareförening samt Älvsala Vägförening: