28 februari sista dag för motioner till årsstämman

Vi vill påminna om att du som medlem i Älvsala Nya Tomtägareförening och Älvsala Vägförening har möjlighet att inkomma med motioner till årsstämman senast den 29 februari. En motion ska innehålla ett förslag till beslut, det vill säga något som stämman kan fatta beslut om. Styrelsen går igenom alla inkomna motioner inför årsstämman. När kallelsen till årsstämman går ut bifogas motionerna samt styrelsens förslag till beslut för respektive motion.

Årsstämman går av stapeln den 22 april kl. 14.00 i Värmdö bygdegård.

Skicka eventuella motioner till kontakt@alvsala.se.