Föreningsstämmor 2021 – sista dag för röstning!

Styrelsen vill bara påminna om att sista dagen för röstning är fredag den 23 april, och rösterna ska vara styrelsen tillhanda senast kl 18. Vi uppmanar alla medlemar att verkligen använda sin röst! Vi har fått en del frågor och kommentarer gällande punkt 15 på dagordningen för Älvsala Nya Tomtägareförening (Ny modell för båtplatsavtal). Båtsektionens […] Läs mer

Sommarvattnet 2021

Lördagen den 17 april kommer sommarvattnet att släppas på, förutsatt att vädret tillåter.Läcksökning kommer att ske på delar av vattennätet från den 12 april, varför vattentryck kan förekomma under tiden12 till 16 april. Vattenansvariga och styrelsen!