Föreningsstämmor 2021

Dags för årsstämma i Älvsala Nya Tomtägareförening och Älvsala Vägförening På grund av pandemiläget har styrelsen beslutat att stämmorna genomförs endast genom poströstning, d.v.s. utan att medlemmarna närvarar vid mötet. Styrelsen, mötesordföranden, mötessekreteraren, två justerare, valberedningen, samt de som ska väljas som nya ledamöter kommer med hänsyn till nuvarande restriktioner att närvara endast digitalt.Stämmornas genomförande:• […] Läs mer

Sommarvattnet 2021

P.g.a. den osäkra väderleken och därmed risken för frost kommer sommarvattnet i år inte att sättas igång till påskhelgen. Normalt kan vi släppa på vattnet under andra hälften av april då väderleken brukat ha stabiliserat sig. Vi meddelar på denna hemsida och på de stora anslagstavlorna ca en vecka innan vattnet planeras slås på. Vattenansvariga […] Läs mer