Extra stämma – Glöm inte att rösta!

Vi vill påminna om att skicka in röster till extra stämmorna i Älvsala Tomtägareförening och Älvsala Vägförening. Din röst måste vara styrelsen tillhanda nu på fredag 19 februari kl 18. Möteshandlingarna skickades ut i onsdags kväll, den 10 februari, och finns också på: https://alvsala.se/wp-content/uploads/2021/02/Moteshandlingar-ANT-extrastamma-2021-02-.pdf Styrelsen!

Motionstid ordinarie föreningsstämmor går ut 28 februari.

Ordinarie föreningsstämmor i Älvsala Nya Tomtägareförening och Älvsala Vägförening hålls lördagen den 24 april. Styrelsen vill uppmärksamma alla medlemmar på att eventuella motioner ska vara styrelsen tillhanda senast den sista februari, som i år är söndagen den 28:e. Vänligen Styrelsen!

Extra föreningsstämmor

Styrelsen och valberedningen har beslutat att lördagen den 20 februari genomföra extra föreningsstämmor i Älvsala Nya Tomtägareförening och Älvsala Vägförening P.g.a. rådande pandemi och gällande myndighetsrestriktioner genomförs stämmorna på samma sätt som ordinarie stämmor 2020 genomfördes, d.v.s. enbart via poströstning. Följande punkter kommer avhandlas: Förslag från styrelsen om stadgeändring avseende införande av rollen vice ordförande […] Läs mer