Genomförande av skogsvård

Vintern har kommit med minusgrader och snö. Det innebär att den skogsvård som planerats för området, och som varit uppskjuten p.g.a regn, plusgrader och därmed dåliga markförhållanden, nu kommer kunna utföras med start redan på måndag 1 februari. De områden som är berörda är föreningsmarken längs Bullandövägen från Spireavägen och fram till korsningen med Ormbunksvägen […] Läs mer