Jul och nyårshälsning och information från Styrelsen!

Styrelsen för ÄNT och ÄVF vill tacka alla medlemmar för året 2020 i Älvsala. Ett på alla sätt märkligt år, helt präglad av pandemin och den situation den skapat. Stora delar av styrelsens och därmed föreningens arbetssätt har fått omprövas och vi har fått hitta nya lösningar för möten, stämmor, kommunikation osv. Även vädret har […] Läs mer