Vattenförbrukning!

P.g.a. mycket hög vattenförbrukning i pumphuset på Älvsalavägen sker rensonering mellan 00:30 till 05:00. Obs detta påverkar endast de 39 fastigheter som är anslutna till nämnda pumphus. Denna åtgärd kvarstår tills vattensituationen säkrats. Alla medlemmar och boende i området uppmanas vara sparsamma med vattnet! Vattenansvariga och Styrelsen