Information från styrelsen för Älvsala Nya Tomtägareförening och Älvsala Vägförening

Viktiga datum under våren 28/2              Sista dag för att lämna in motioner inför Årsstämman Vecka 16-18   Eldningsveckor 27/4              ÄNT/ÄVF Årstämma (preliminärt datum) 28/4              Sjösättning 5/5                Städdag 6/7                Sommarmöte   Nedfallna träd och grenar efter januaristormen. Efter nyår drabbades stora delar av Sverige av en rejäl storm med strömavbrott och nedfallna träd och grenar som konsekvens. […] Läs mer