Vattenbrist råder – var sparsam med sommarvattnet!

På söndag morgon var vattentankarna i Renmossevägens pumphus tomma. Senare på kvällen var tankarna åter fyllda och driften var normal. Det här kan bero på antingen ett tillfälligt stort uttag eller att grundvattenståndet är för lågt. Därför är det viktigt att vi alla hjälps åt att vara extra sparsamma med sommarvattnet.

Förhöjd fluoridhalt – lägesrapport

Henry Olsson har nu åtgärdat vad han tror är orsaken till förhöjt värde på Renmossevägen och kommer att ta nytt prov så fort han får hem provkärl från ALcontrol. Det är ingen hälsofara för friska vuxna att dricka vattnet, men för barn under sju år kan det vara lämpligt att undvika vattnet med förhöjd fluoridhalt. […] Läs mer

Förhöjd fluoridhalt i vattnet – är dina kopplingar korrekta?

Provsvar på sommarvattnet indikerar att någon pumpar in eget vatten med för hög fluoridhalt till sommarvattenledningen. Det betyder att någon/några fastighetsägare – sannolikt av misstag – kopplat ihop vattenledningen från egen brunn med vattenledningen för vårt gemensamma sommarvatten. ALcontrol har klassat vattnet på Renmossevägen som otjänligt på grund av för hög fluoridhalt hos användare. Det […] Läs mer

Städdag 7 maj

Den 7 maj är det städ- och fixardag i vårt område. Då samlas vi vid Gröna boden intill hamnparkeringen klockan 10.00 där vi delar upp oss i olika arbetslag. Vi kommer bland annat att göra i ordning boulebanan, fixa badplatsen inför säsongen och plocka upp skräp efter vägarna.  Vi avslutar med en gemensam korvlunch nere […] Läs mer