Rapport från kommunens informationsmöte om VA-anslutning

Kvällen den 21 april samlades ett sjuttiotal personer i Hemmesta skola för att höra Värmdö kommun informera om den avloppsledning som ska dras i Breviken mellan Östra Älvsala och Strömma. Men kommunen bjöd på mer information än vad som utannonserats: Vi som var där fick också höra om detaljplaneringen och de kommande VA-arbetena i våra […] Läs mer

Protokollen från årsstämmorna

Nu finns protokollen från föreningarnas årsstämmor publicerade under Dokument. Du kan också ladda ner dem här: Protokoll från tomtägareföreningens årsstämma » (pdf) Protokoll från vägföreningens årsstämma » (pdf)

Nu är sommarvattnet igång!

Den 16 april sattes sommarvattnet på. Läs mer om vad som gäller för användningen av sommarvatten på länken nedan. Där hittar du också en uppdaterad lägesrapport om utbyggnaden av kommunalt vatten och avlopp i Älvsala. Mer om vatten och avlopp »

Kommunen ordnar informationsträff om vatten och avlopp

Den 21 april bjuder samhällsbyggnadsavdelningen på Värmdö kommun in till en informationsträff om arbetet med den planerade sjöförlagda avloppsledningen mellan Östra Älvsala och Strömma. Ledningen är en förutsättning inför den framtida VA-utbyggnaden i Älvsala, Fagerdala, Bullandö och Björkvik. Hela området är ett av de prioriterade förändringsområdena i översiktsplanen 2012–2030.