Snart sätts sommarvattnet på

Preliminärt datum för igångsättning av sommarvattnet är 16 april, då det bör vara frostfritt. Om det blir minusgrader kan dock igångsättningen komma att skjutas upp. 

Kallelse till årsstämma för ÄNT och ÄVF

På länkarna nedan hittar ni kallelse och underlag till årsstämmorna för Älvsala Nya Tomtägareförening (ÄNT) och Älvsala Vägförening (ÄVF). Årsstämmorna äger rum lördag den 9 april med start klockan 14.00 i Värmdö Bygdegård, Skärgårdsvägen 291. Avprickning sker från klockan 13.30, medtag legitimation och/eller fullmakt. Kallelsen har gått ut till medlemmarna på e-post samt via ordinarie […] Läs mer

Premiär: Rapport från historiegruppen

Nu har historiegruppens första berättelser publicerats. Läs om var Konsulns brygga ligger eller varför hästhagen längs Bullandövägen gått under namnet “Blodsängen”. Historiegruppen presenterar också olika teorier om ursprunget till namnet Älvsala. Historiegruppen bildades hösten 2015 av några intresserade Älvsala-bor. Gruppen är fristående från ÄNT, men vi i styrelsen är glada att kunna dela deras resultat. Tanken […] Läs mer