Sökes: Kontaktpersoner för grannsamverkan!

Karin Ljungdahl som ansvarar för grannsamverkan i vårt område saknar kontaktpersoner på följande vägar: Myrtenvägen/Klubbvägen Krokusvägen Murgrönsvägen Ormbunksvägen Det är bra om kontaktpersonerna är permanentboende i området eller ofta finns på plats. Mejla till grannsamverkan@alvsala.se om du är intresserad och vill veta mer. Tillsammans kan vi hjälpas åt att minska brottsligheten och öka tryggheten och […] Läs mer

Extrastämman uppskjuten

Vi i styrelsen har bestämt oss för att skjuta upp den extrastämma som var planerad till den 21 november. Det beror på att vi nyligen har fått kännedom om att den lantmäteriförrättning, som den förra styrelsen initierade, inte är avslutad. Vi behöver fördjupa oss mer i vad den innebär och även vissa andra frågor kring […] Läs mer