Bidra till Älvsalas historieskrivning

I torsdags samlades Historiegruppen i Smedjan för ytterligare ett möte. De gräver nu vidare i Älvsalas historia och samlar in information. Har du något att bidra med? Anekdoter, personporträtt, bilder etc. Kontakta Annika Andersson på Ormbunksvägen 66, 070-292 15 08 eller mejla annikapavarmdo@gmail.com.

Vattenprov för badplatsen klart

Tredje och sista provtagningen av vattnet vid badplatsen är nu klar för säsongen. Badvattnet har vid samtliga provtagningar fått bedömningen “tjänligt”, vilket är den bästa bedömning som ges. Om ni vill fördjupa er finns provrapporten att ladda ner här: Provrapport 15137094.