Kallelse till extrastämma för ÄNT och ÄVF

På länkarna nedan hittar ni kallelse och underlag till extrastämmorna för Älvsala Nya Tomtägareförening (ÄNT) och Älvsala Vägförening (ÄVF). Extrastämmorna äger rum torsdag den 25 juni klockan 18.00 i Värmdö Bygdegård, Skärgårdsvägen 291. Avprickning sker från klockan 17.45, medtag legitimation och/eller fullmakt. Kallelsen har gått ut till medlemmarna på mejl med länk hit för nedladdning […] Läs mer

Inför extrastämman 25 juni

Inom kort (senast den 17 juni i enlighet med föreningens stadgar) skickar vi ut kallelse och underlag till extrastämman som äger rum torsdag den 25 juni klockan 18.00 på Värmdö Bygdegård, Skärgårdsvägen 291. På extrastämman kommer följande punkter som bordlades vid den ordinarie stämman att behandlas: Revisionsberättelse för verksamhetsåret 2014 Resultat- och balansräkning för verksamhetsåret […] Läs mer