Protokoll från årsstämman klara

Nu är protokollen från årsstämman i Älvsala nya tomtägareförening respektive Älvsala vägförening klara och justerade. Här kan du ladda ner dem. Protokoll årsmöte 2015 Älvsala nya tomtägareförening Protokoll årsmöte 2015 Älvsala vägförening

Informationsbrev maj 2015

  Till alla medlemmar i Älvsala nya tomtägareförening (ÄNT) och Älvsala vägförening (ÄVF) Sedan den nuvarande styrelsen tillsattes på årsmötet den 25 april har vi i styrelsen hunnit träffas två gånger och då haft mycket nytt att sätta oss in i och avhandla. I det här nyhetsbrevet informerar vi om de viktigaste besluten som fattats […] Läs mer