Planerad start av sommarvatten 2015

Planerad igångsättning av sommarvattnet kommet att ske den 18/4. Även om det är varmt mitt på dagen vissa dagar i veckan så sjunker temperaturen allt som oftast nattetid. Precis som tidigare år så kan vi inte på något sätt riskera fryssprängningar och liknande. Det är mycket tidsödande och kan bli väldigt kostsamt om så sker – därav behövs […] Läs mer

Information angående extrastämma och ladans VA-anläggning mm

1.      VA anläggning ladan; fastighetsägaren ska inkomma med kompletteringar till kommunen per den sista februari 2015. Efter det tar styrelsen ställning till åtgärder med anledning av kommunens beslut. 2.      Då begäran om extrastämma ej uppnått 10 % av fastighetsinnehavet har styrelsen meddelat att man ändock kommer ta upp frågan om återkallelse av stämningsansökan som en […] Läs mer

Mer information om kommunalt VA

Det har kommit mer information gällande frågan kommunalt VA genom att publikationen  Start-PM för
Prioriterat förändringsområde 19 Bullandö, Fagerdala, Älvsala och Björkvik släppts. Dokumentet (pdf) kan laddas ner genom att klicka här eller så går det att hämta det friån insynsverige.se via denna länk. Styrelsen har verifierat med Värmdö kommun att detta är den sista och officiellt antagna versionen […] Läs mer