INFORMATION OM STÄDDAGEN

Såsom ordförande och vårens ansvarige för städdag får jag härmed hälsa alla varmt välkomna till nästkommande lördag då föreningens städdag för våren går av stapeln (den 3 maj 2014), kl 10.00 samling vid fotbollsplanen, medtag gärna krattor, spadar, skottkärror + 1-2 slägvagnar för bortforsling av skräp/ ris mm. Kom gärna innan 10.00 för närvarolistan så […] Läs mer

VATTENKARTA

Styrelsen önskar visa upp en vattenkarta för samtliga medlemmar utifrån diskussion kring liggande vattenbehov och tillgång för olika fastigheter denna länk // Styrelsen 2014-04-26

SKOGSVÅRD I OMRÅDET

På förekommen anledning önskar styrelsen tipsa om läsvärd lektyr gällande skogsvård och miljö vilken går att finna via denna länk // Styrelsen 2014-04-24