ENKÄT NYA BRYGGPLATSER

Styrelsen genomför nu en enkätundersökning för att se intresset för helt nya bryggplatser. Enkäten kommer att ligga till underlag för kommande diskussioner och ev. investeringar. Denna är till för de av våra medlemmar som idag inte har någon båtplats. Läs mer och fyll i enkäten under avdelningen Båtsektionen. // Styrelsen 130119